Historische Kring Krimpen (HKK) zoekt verhalen over schooltijd in Krimpen

Om deze oproep te benadrukken, heeft de HKK een negen meter brede poster in een etalage geplaatst. Hierop staat een afbeelding van een schoolklas uit het begin van de 20e eeuw, vergezeld van de vraag: ‘Kun jij je een speciale gebeurtenis op jouw school herinneren?’

Bij de ingang van het winkelcentrum aan de zijde van de Boerhaavelaan zijn tevens foto’s van diverse schoolgebouwen te zien in de etalage. Blikvanger is een grote kaart van Krimpen, waarop zowel de huidige als verdwenen schoollocaties zijn aangegeven.

Boek
Henk Heurter is coördinator van het project ‘In de schoolbank’. Hij legt uit: “We zijn begin dit jaar met een enthousiast team begonnen met dit nieuwe project, met als doel om de geschiedenis van het onderwijs in Krimpen in kaart te brengen. We gaan daar een boek over schrijven. Eerder verschenen al dergelijke boeken over de scheepsbouw, over de verdwenen winkels en over de boerderijen. Nu is het onderwijs aan de beurt.”

Vervolgens: “We hebben al veel onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd, maar we zijn nog lang niet klaar. Een voorbeeld: bijna alle Krimpenaren weten van de brand op de LTS aan de Verbindingsweg. Maar in het Middenweteringpark heeft ook een school gestaan die rond 1975 tot de grond toe is afgebrand en nooit meer opgebouwd. Dat was het noodgebouw van de Openbare Lagere School 1. Was die school toen nog in gebruik? Waar zijn de leerlingen naartoe gegaan? Vragen waar we nog geen antwoord op hebben.”

Verhalen
Het ‘onderwijsteam’ van de HKK hoort ook graag ‘kleine’ verhalen. “Zoals het verhaal van een paar meisjes van de christelijke lagere school aan de Tuinstraat, die elke dag naar het veer liepen om hun meester op te halen. Op een dag was het zulk slecht weer dat de meester eerder naar school ging. Maar desondanks liep hij eerst naar het huis van één van de meisjes om te vertellen dat ze hem vandaag niet bij het veer hoefden op te wachten.”

Met de foto’s en de kaart in de winkeletalage in de Crimpenhof wil de HKK inwoners die een verhaal over hun schooltijd hebben, uitnodigen om dit met haar te delen. Heurter: “Dat kan via onze website of gezellig aan tafel met een kop koffie in ons pand in de Crimpenhof naast de ingang aan de Boerhaavelaan. Op vier dagen is er een open huis. Iedereen kan dan tussen 10.00 en 15.00 uur langskomen om hun verhaal te vertellen en samen herinneringen op te halen: op zaterdag 28 oktober, dinsdag 31 oktober, dinsdag 21 november en zaterdag 25 november. We zijn ook erg benieuwd naar foto’s van de schoolgebouwen of schoolactiviteiten. We stellen het erg op prijs als mensen die meenemen. We maken er meteen een kopie van.”

Terug naar overzicht